คลินิกอายุรกรรมทั่วไป และคลินิกพิเศษต่างๆ


        คลินิกอายุรกรรมทั่วไป ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปในสัตว์เลี้ยงทุกประเภท..... ทั้งโรคติดเชื้อ  และไม่ติดเชื้อ  ปัญหาจากสารพิษ  ยาฆ่าแมลง  งูกัด  ถูกกัด  รถชน  ฯลฯ

        คลินิกพิเศษต่างๆ ของเราประกอบไปด้วย 

  • คลินิกโรคผิวหนัง

Picture 1 : ภาพการตรวจคลินิกโรคผิวหนัง กับ น.สพ.ดร.ชัยยศ ธารรัตนะ
  • คลินิกโรคตา

Picture 2 : ภาพการตรวจคลินิกโรคตา กับ ผศ.น.สพ.ภาสกร พฤกษะวัน
  • คลินิกเนื้องอกและมะเร็ง

Picture 3 : ภาพการตรวจคลินิกเนื้องอกและมะเร็ง กับ อ.สพ.ญ.ดร. แนน ช้อยสุนิรชร
  • คลินิกช่องปากและฟัน

Picture 4 : ภาพการตรวจคลินิกช่องปากและฟัน กับ สพ.ญ.วรพรรณ ธาดาดลทิพย์
  • คลินิกกระดูกและข้อต่อ

Picture 5 : ภาพการตรวจคลินิกกระดูกและข้อต่อ กับ ผศ.น.สพ.ดร.กัมปนาท สุนทรวิภาต
  • คลินิกศัลยกรรมเนื้อเยื่อ

Picture 6 : ภาพคลินิกศัลยกรรมเนื้อเยื่อ กับ สพ.ญ.วรพรรณ ธาดาดลทิพย์
  • คลินิกหัวใจ

   Picture 7 : ภาพคลินิกโรคหัวใจ กับ สพ.ญ. ณัฐกุลภรณ์ วงศ์ฤกษ์งาม
  • คลินิกฝังเข็ม

   Picture 8 : ภาพคลินิกฝังเข็ม กับ น.สพ.สุทธิโชค กุลตรัยลักษณ์
  • คลินิกอัลตราซาวด์

   Picture 9 : ภาพคลินิกอัลตราซาวด์ กับ สพ.ญ.พรพรรณ สุขอนันต์

Written by Webmaster
Published on 1 November 2012
ผู้สนับสนุนบทความ