รพ.สัตว์โอะไดจินิ | เปิด 24 ชั่วโมง

Outer Patient Department : OPD (บริการด้านสัตว์ป่วยนอก)

อายุรกรรมสัตว์ป่วยนอก
อายุรกรรมสัตว์ป่วยนอก
อายุรกรรมสัตว์ป่วยนอก
อายุรกรรมสัตว์ป่วยนอก

บริการด้านสัตว์ป่วยนอก ประกอบไปด้วยหลายส่วนดังนี้


1. คลินิกอายุกรรมทั่วไป (Medicine Clinic) : ให้การดูแลรักษาสัตว์เลี้ยง ด้วยการใช้ยาในการรักษาเป็นหลัก
ห้องตรวจ OPD
ห้องตรวจ OPD
• โรคระบบประสาท เช่น อัมพาต (Paralysis), อัมพฤกษ์ (Paresis), ชักเกร็ง (Seizer) เป็นต้น • โรคระบบไหลเวียนเลือด เช่น หัวใจล้มเหลว (Congestive Heart Failure), ลิ้นหัวใจรั่ว (Valve Regurgitation), ลิ้นหัวใจตีบ (Valve Stenosis), โรคความดันโลหิตสูง (Hypertension) เป็นต้น • โรคระบบทางเดินหายใจ เช่น หลอดลมตีบ (Tracheal Stenosis), หลอดลมอักเสบ (Bronchitis), ปอดอักเสบ (Pneumonia) เป็นต้น • โรคระบบต่อมไร้ท่อ เช่น โรคเบาหวาน (Diabetes Mellitus), ไธรอยด์ (Thyroid), พาราไธรอยด์ (Parathyroid) เป็นต้น • โรคระบบทางเดินปัสสาวะ เช่น โรคกรวยไตอักเสบ (Glomerulonephritis), โรคไตวายเฉียบพลัน (Acute Renal Failure), โรคไตวายเรื้อรัง (Chronic Renal Failure), นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ (Urolithiasis), กระเพาะปัสสาวะอักเสบ (Cystitis) เป็นต้น • โรคระบบทางเดินอาหาร เช่น แผลในกระเพาะอาหาร (Gastric Ulcer), สิ่งแปลกปลอมในทางเดินอาหาร (Gastrointestinal Foreign Bodies), โรคตับ (Liver Disease), นิ่วในถุงน้ำดี (Cholelithiasis), กระเพาะอาหารและลำไส้อักเสบ (Gastroenteritis) เป็นต้น • โรคระบบสืบพันธุ์ เช่น มดลูกอักเสบ (Pyometra), เต้านมอักเสบ (Mastitis), ต่อมลูกหมากโต (Prostatic Hyperplasia) เป็นต้น • โรคติดเชื้อต่างๆ เช่น โรคไข้หัดสุนัข (Canine Distemper), โรคลำไส้อักเสบในสุนัข (Parvo Viral Enteritis), โรคตับอักเสบ (Canine Hepatitis), โรคลิวคีเมียแมว (Feline Leukemia), โรคหัดแมว (Feline Panleucopenia), โรคผนังช่องท้องอักเสบติดต่อ (Feline Infectious Peritonitis) เป็นต้น
2. คลินิกฉุกเฉิน 24 ชม. (Emergency Clinic) : ให้การดูแลรักษาสัตว์ป่วยวิกฤต ฉุกเฉินตลอด 24 ชม. เช่น รถชน (Hit by Car), ถูกกัด (Bite Wound), กระเพาะบิด (Gastric Dilatation Volvulus), คลอดยาก (Dystocia), สารพิษ (Poisoning), งูกัด (Snake Bite), ปัสสาวะไม่ได้ (Urinary Tract Obstruction), หัวใจล้มเหลว (Heart Failure) เป็นต้น
8. ดิจิตอลเอ็กซ์เรย์ (CR Digital X-ray) : การตรวจรังสีวินิจฉัยด้วยระบบดิจิตอล
9. ห้องปฏิบัติการทางสัตวแพทย์ (Vet Laboratory) เช่น ตรวจค่าทางเคมีในเลือด (Blood Chemistry), ตรวจความสมบูรณ์เม็ดเลือด (Complete Blood Count), ตรวจพยาธิในเม็ดเลือด (Blood Parasite), ตรวจค่าเลือดอื่นๆ (Other Blood Test), ตรวจค่ากรดด่างในเลือด (Blood Gas), ตรวจความเข้ากันได้ของเลือด (Cross Matching), ตรวจความเข้มข้นของเลือด (Pack Cell Volume/Total Protein), ตรวจปัสสาวะ (Urinalysis), ตรวจเซลล์ผนังเยื่อบุช่องคลอด (Vaginal Cytology), ตรวจเซลล์เนื่อเยื่อต่างๆ (Tissue Cytology), ตรวจโรคติดเชื้อไวรัสต่างๆ (Viral Antigen/Antibody Test), ตรวจเชื้อรา (Fungal Cuture) เป็นต้น