โรงพยาบาลสัตว์โอะไดจินิ ผ่านการรับรองมาตรฐานรพ.สัตว์ TAHSA... Read details

คลินิกหัวใจ (Cardiology Clinic) ... Read details

แนะนำคลินิกอัลตราซาวด์ (Ultrasound Clinic)... Read details

เปิดให้บริการทุกวัน 24 ชั่วโมง... Read details

คลินิกอายุรกรรมทั่วไป และคลินิกพิเศษต่างๆ... Read details

วางใจกับการผ่าตัดสำคัญของเจ้าตัวน้อยของคุณ... Read details

รพ.สัตว์โอะไดจินิ ขึ้นรับมอบประกาศนียบัตรรับรองสถานพยาบาลสัตว์จาก TAHSA... Read details