CR Digital X-ray (การถ่ายภาพเอ็กซ์เรย์ดิจิตอล)

X-ray : ห้องเอ็กซ์เรย์
X-ray : กระบวนการถ่ายภาพเอ็กซ์เรย์
X-ray : ภาพเอ็กซ์เรย์ข้อสะโพสในสุนัข
Patellar Luxation : ผ่าตัดแก้ไขลูกสะบ้าเคลื่อน
X-ray : ภาพเอ็กซ์เรย์ท่า VD ในลูกสุนัขพบแก๊ซในกระเพาะอาหาร

เป็นการถ่ายภาพเอ็กซ์เรย์ในระบบดิจิตอล


การถ่ายภาพ X-ray :X-ray เป็นเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งที่คุณหมอใช้ในการตรวจวินิจฉัยปัญหาความผิดปกติที่เกิดขึ้นในร่างกายสัตว์ โดยใช้รังสีฉายผ่านตัวสัตว์ และไปตกกระทบบน Imaging Plate ก่อนจะแปลงออกมาเป็นภาพให้คุณหมออ่านผลได้ การถ่ายภาพ X-ray สามารถช่วยวินิจฉัยโรคได้มากมาย เช่น สัตว์ที่กินสิ่งแปลกปลอมเข้าไป, ปัญหาการแตกหักของกระดูก, ปัญหาการอาเจียนที่ไม่ทราบสาเหตุ, ไส้เลื่อน, โรคหัวใจ, ปัญหาปอดและหลอดลม, ตับม้ามที่ผิดปกติ, นิ่วในถุงน้ำดี, นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ, นิ่วในท่อทางเดินปัสสาวะ, ปัญหาลำไส้กลืนกัน, ปัญหาท้องผูก, ปัญหาคลอดยาก, ตรวจจำนวนลูก เป็นต้น
X-ray : บรรยากาศห้องเอ็กซ์เรย์
X-ray : เครื่องปรับความเข้มรังสี
CR (Computed Radiography) :เป็นการถ่ายภาพเอ๊กซ์เรย์ลงบนแผ่น Imaging Plate (เป็นตัวรับรังสีแทน Film X-ray ในแบบเดิม) จากนั้นนำไปสแกนด้วยเครื่อง CR Scanner เพื่อแปลงสัญญาภาพออกมาเป็นดิจิตอล และเก็บบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ต่อไป
ข้อดีของการถ่ายภาพ X-ray ด้วยระบบ CR :ปัจจุบันการถ่ายรูปด้วย Film นั้นลดน้อยลง ผู้ผลิตได้หันไปผลิตกล้องถ่ายรูปในระบบดิจิตอลกันหมด และได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องจาก กล้องดิจิตอลให้ภาพที่สวยงานปรับแต่งได้ และสามารถถ่ายซ้ำแล้วซ้ำอีกได้ เลือกรูปที่ต้องการได้ รูปที่ไม่ต้องการก็ลบทิ้งได้ ลดความสิ้นเปลืองจากการใช้ และล้าง Film ได้มาก การถ่ายภาพ X-ray ด้วยระบบ CR ก็เช่นกัน
• รวดเร็วในการประมวลผลการถ่ายภาพ X-ray เพื่อการตรวจวินิจฉัย และนำไปสู่การรักษาอย่างมีประสิทธิภาพนั้น จำเป็นที่จะต้องอาศัยความรวดเร็ว การถ่ายภาพ X-ray ในระบบ CR จะช่วยร่นระยะเวลาหลังจากถ่ายจนเห็นภาพลงได้มาก โดยปกติแล้วใช้เวลาเพียง 5 นาทีเท่านั้น ต่างจากการล้าง Film ซึ่งต้องมีอย่างน้อย 20-30 นาที จึงจะได้ภาพออกมาพร้อมวินิจฉัย
X-ray : ประมวลผลเร็ว ก็วินิจฉัยได้เร็ว
• ลดอัตราการถ่ายซ้ำเนื่องจากภาพได้ถูกแปลงไปเป็นสัญญาณดิจิตอลในคอมพิวเตอร์ ระบบสามารถปรับแต่งคุณภาพของภาพให้ชัดเจนขึ้น ทำให้การอ่านผลเพื่อวินิจฉัยทำได้ดีขึ้นด้วย ต่างจากการใช้ Film ซึ่งหากภาพที่ได้ไม่ชัดเจน อาจจะต้องมีการปรับแต่งค่าเครื่อง X-ray และถ่ายซ้ำใหม่
CR X-ray : ภาพก่อนปรับแต่งด้วยคอมพิวเตอร์
CR X-ray : ภาพหลังปรับแต่งด้วยคอมพิวเตอร์ คมชัดขึ้น
• ลดเนื้อที่ในการเก็บ เพิ่มความสะดวกการใช้ Film มีข้อจำกัดมากในเรื่องเนื้อที่การเก็บ เนื่องจาก Film ที่ได้มีขนาดใหญ่ การเก็บรักษา Film ในปริมาณมากๆ ไม่ใช่เรื่องง่าย เช่นเดียวกัน หากเจ้าของต้องการ Film กลับบ้าน ก็จะต้องถือซอง Film ที่มีขนาดใหญ่ซักหน่อย การที่ภาพเป็นระบบดิจิตอลสามารถ เก็บภายลงบนแผ่น CD หรือใส่ไว้ใน Handy Drive ยังได้ ทำให้เพิ่มความสะดวกได้อย่างมาก
• ลดปัญหาการไม่มีข้อมูล ให้วินิจฉัยหาก Film สูญหายการถ่าย X-ray โดยใช้ Film แบบเดิมๆ จะได้ภาพละ 1 แผ่น หากมีการสูญหาย เช่น เจ้าของสัตว์ขอนำกลับบ้าน และทำหาย ก็จะไม่มีข้อมูลให้คุณหมอดูอีกต่อไป แต่การใช้ CR เนื่องจากเป็นภาพดิจิตอล หากเจ้าของสัตว์ขอภาพ X-ray กลับบ้านก็สามารถสร้างภาพและบันทึกลง CD ให้เจ้าของนำกลับบ้านได้ ขณะที่ยังมีเก็บบันทึกภาพทั้งหมดในเครื่องคอมพิวเตอร์ของรพ. อยู่ และสามารถเรียกได้ซ้ำแล้วซ้ำอีก